LYCKE LANDSKAP

HAGEDESIGN OG
LANDSKAPSARKITEKTUR


DESIGNPRINSIPPER- Jeg foreslår ikke tiltak som innebærer å legge plast i bakken eller som et lokk over det.
- Jeg unngår asfalt og betong.
- Jeg unngår fremmedarter vurdert til mer enn “lav risiko” av Artsdatbanken.
- Forslagene mine er torvfrie.
- Så langt det går prøver jeg å finne løsninger som gjør hagen til et lukket næringsløp, som på sikt ikke krever gjødselinnkjøp og umåtelig med vanning.
- Jeg foreslår ikke gift og kunstgjødsel.
- I den grad det er mulig benytter jeg planteskoler med norsk produksjon

 


Stikkord: plastfritt, villhage, ville planter, gjenbruk, dutch wave, piet oudolf, william robinson, britiske hager, tørrmurer, muringstradisjoner, selvbygd, spiselig hage, lokalt, kortreist, historiske hager, giftfritt, permakultur