LYCKE LANDSKAP

HAGEDESIGN OG
LANDSKAPSARKITEKTUR


DESIGNPRINSIPPER- Jeg unngår bruken av plast, torvjord, gift, kunstgjødsel, asfalt og betong.
- Jeg prøver å bake tilleggsverdier inn i designet, slik at pryden også kan spises eller fyller andre praktiske funksjoner.
- Jeg unngår fremmedarter vurdert til mer enn “lav risiko” av Artsdatbanken.
- Så langt det går prøver jeg å finne løsninger som gjør hagen til et lukket næringsløp, som på sikt ikke krever gjødselinnkjøp og umåtelig med vanning.
- I den grad det er mulig benytter jeg planteskoler med norsk produksjon

 


Stikkord: plastfritt, villhage, ville planter, gjenbruk, dutch wave, piet oudolf, william robinson, britiske hager, tørrmurer, muringstradisjoner, selvbygd, spiselig hage, lokalt, kortreist, historiske hager, giftfritt, permakultur