LYCKE LANDSKAP

HAGETJENESTER


Christian Lycke har en  master i  landskapsarkitektur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås (2019). 

Jeg jobber fra Oslo, men reiser mer enn gjerne dit du er. Jeg bistår også gjerne med plantearbeidet.  
Telefon:
+47 92207776
Epost:
christianlycke@gmail.com
Pris er avhengig av prosjektets skala og kundens ønsker. 

Bedriften er i oppstartsfasen og legger seg derfor under typisk markedspris.
 

Priseksempler (inkl. mva):


Befaring 
2-3 timer. Forslag og registrering
3500 kr


Idéfase Befaring, skisser, veiledende
planteliste, forslag til tiltak
Fra 6000 kr


Byggeklare planer
Befaring, skisser, illustrasjoner,
planteliste, planteplan, illustrasjonsplan, anleggsplan og skjøtselsplan
Fra 20 000 kr
Timepris utover dette
700 kr